Welkom

Welkom op de website van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Delflanden. Op deze site vindt u informatie over de manier waarop passend onderwijs binnen ons samenwerkingsverband wordt vormgegeven en wordt georganiseerd. 


Nieuws

Wanneer het niet goed gaat op school

19 maart 2018: De weg vinden wanneer het met je kind niet goed gaat op school. Voor veel ouders/verzorgers is het een doolhof. Om ouders/verzorgers op weg te helpen heeft Ouders & Onderwijs een overzicht gemaakt. In een oogopslag kunt u zien, welke stappen u kunt zetten en bij welke instanties u terecht kunt.

Infographic Ouders & Onderwijs

Procedure van aanmelden op de scholen van voortgezet onderwijs binnen Delflanden

21 februari 2018: Ouders hebben het recht om hun kind op scholen in meerdere regio's aan te melden. Het kan dus voorkomen dat ouders voor hun kind een eerste school van voorkeur hebben binnen Delflanden (Delft of Pijnacker-Nootdorp), maar ook een eerste school van voorkeur binnen Haaglanden. In beide regio's gaat de eerste school van voorkeur met de aanmelding aan de slag.

Voor de VO-scholen binnen Delflanden geldt dat de leerlingen die vóór 24 maart zijn aangemeld, gegarandeerd worden toegelaten op hun eerste school van voorkeur, mits het schooladvies passend is.

Aanmelding en plaatsingsprocedure:

  • Het aanmeldformulier is te vinden op de website van onze scholen. Natuurlijk kunt u het aanmeldformulier ook afhalen bij de schoollocatie zelf.
  • Het ingevulde aanmeldformulier en (een kopie van) het adviesformulier vanuit de basisschool levert u in bij de desbetreffende school.
  • Leerlingen die vóór 24 maart zijn aangemeld, ontvangen in week 14, uiterlijk op 6 april, bericht over de toelating
  • Tussen 9 en 13 april geven de ouders aan de VO-school door voor welke school de leerling definitief heeft gekozen.

Voor meer specifieke informatie over de aanmeld- en plaatingsprocedure wordt verwezen naar de websites van de scholen.

www.chrlyceumdelft.nl

www.grotiuscollege.nl

www.depraktijkschool.nl

www.stanislascollege.nl

Ondersteuningsplan 2016-2020

9 september 2016: In het ondersteuningsplan wordt beschreven op welke manier passend onderwijs binnen het SWV VO Delflanden wordt vormgegeven en op welke manier het SWV VO Delflanden samenwerkt met de gemeenten Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp bij het bieden van onderwijs en zorg aan jongeren en gezin.

Download het nieuwe Ondersteuningsplan 2016 -2020