Welkom

Welkom op de website van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Delflanden. Op deze site vindt u informatie over de manier waarop passend onderwijs binnen ons samenwerkingsverband wordt vormgegeven en wordt georganiseerd. 


Vacature Begeleider Passend Onderwijs (0,6000 FTE)

Het SWV VO Delflanden heeft vanaf schooljaar 2017-2018 vacatureruimte voor een enthousiaste en gedreven Begeleider Passend Onderwijs, met specifieke kennis van kwetsbare leerlingen op het grensgebied tussen Praktijkonderwijs, VSO ZML en VSO ZMOK. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide vacature beschrijving.


Nieuws

Open Dag Pleysiercollege Delft

10 maart 2017: Op woensdag 22 maart organiseert het Pleysiercollege Delft van 13:30 tot 15:30 uur een open middag voor leerlingen en ouders die interesse hebben in deze school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Open middag Pleysiercollege woensdag 22 maart.

Nieuwsbrief FLEX-College

10 oktober 2016: Het FLEX-College informeert betrokkenen regelmatig via hun nieuwsbrief. In de laatste nieuwsbrief staat onder andere informatie over de nieuwe locatie aan de Colijnlaan 2, de lesgroepen en de ondersteuning vanuit het jeugdteam Delft.

Eerste nieuwsbrief FLEX-College schooljaar 16-17

Trainingsaanbod 2016-2017

9 september 2016: Na de herfstvakantie zullen er weer twee bovenschoolse trainingen bij het SWV VO Delflanden van start gaan: Het VRIENDEN-programma voor sociaal- en faalangstige leerlingen en een training sociale vaardigheden (SOVA). Zorgcoördinatoren van de scholen binnen ons samenwerkingsverband kunnen de leerlingen aanmelden tot en met 3 oktober 2016.

Brochure trainingsaanbod 2016-2017

Het FLEX-College is verhuisd

9 september 2016: Het FLEX-College is verhuisd naar de Colijnlaan 2, te Delft. Leerlingen en ouders hebben op deze nieuwe locatie een paar prachtig opgeknapte en ruime lokalen tot hun beschikking. 

Structuurklas CLD Molenhuispad is van start gegaan

9 september 2016: Op het CLD Molenhuispad is dit schooljaar een structuurklas gestart voor leerlingen in de eerste en tweede klas HAVO/VWO, met een grote behoefte aan structuur, voorspelbaarheid, duidelijkheid en veiligheid. Veel leerlingen met een autisme spectrumstoornis vallen binnen de doelgroep van deze speciale onderbouwklas. De klas bestaat uit maximaal 15 leerlingen en krijgt van een beperkt aantal docenten les. Op dit moment krijgen 12 leerlingen les binnen de structuurklas. De structuurklas is ontwikkeld in samenwerking met het SWV VO Delflanden en het Steunpunt Autisme. Aanmeldingen lopen via het SWV VO Delflanden.

Ondersteuningsplan 2016-2020

9 september 2016: In het ondersteuningsplan wordt beschreven op welke manier passend onderwijs binnen het SWV VO Delflanden wordt vormgegeven en op welke manier het SWV VO Delflanden samenwerkt met de gemeenten Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp bij het bieden van onderwijs en zorg aan jongeren en gezin.

Download het nieuwe Ondersteuningsplan 2016 -2020

De OPR zoekt nieuwe leden

4 januari 2016: De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Daarin zitten ouders, leerlingen en schoolpersoneel. De belangrijkste taak van de OPR is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Binnen de OPR is er nog plaats voor enkele gemotiveerde ouders, leerlingen en personeelsleden. Als u interesse heeft om plaats te nemen in de OPR, kunt u de uitgebreidere informatie downloaden.