Welkom

Welkom op de website van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Delflanden. Op deze site vindt u informatie over de manier waarop passend onderwijs binnen ons samenwerkingsverband wordt vormgegeven en wordt georganiseerd. 

Nieuws

Uw kind aanmelden in meerdere regio's

02 januari 2019:  Tussen zaterdag 9 februari en vrijdag 22 februari kunnen ouders hun kind aanmelden bij een school van voortgezet onderwijs. Naast aanmelding op een school in de eigen regio, kan een ouder er ook voor kiezen om hun kind tevens aan te melden op een school van voortgezet onderwijs buiten de eigen regio.
Hier leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Structuurklas HAVO/VWO gaat verder als schakelklas HAVO/VWO

13 december 2018: Na een driejarige pilot zal de structuurklas voor leerlingen met meer internaliserende problematiek en een grote structuurbehoefte vanaf 01-08-2019 in zijn definitieve vorm verder gaan als een eenjarige schakelklas HAVO/VWO voor leerlingen met ASS-gerelateerde problemen, angsten, hogere prikkelgevoeligheid of concentratieproblemen. Aan het eind van het schooljaar worden de leerlingen geschakeld naar een (reguliere) tweede klas. In principe is schakeling naar een tweede klas op alle VO-scholen binnen SWV VO Delflanden mogelijk, dit afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerling en de wensen van ouder en kind.

De schakelklas HAVO/VWO is gesitueerd op het CLD Molenhuispad. Voor meer informatie en informatie over verwijzing naar deze klas, wordt verwezen naar de flyer.

Flyer Schakelklas HAVO/VWO

Nieuwsbrieven schooljaar 2018 - 2019

26 september 2018: Het beleidsterrein van passend onderwijs is volop in bewegingen. Het SWV VO Delflanden wil ouders, leerlingen, docenten, schoolleiders en allen die betrokken zijn bij de interne of externe zorgstructuur op de hoogte houden van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en de ontwikkelingen en activiteiten die binnen ons eigen samenwerkingsverband spelen op dit terrein.

Nieuwsbrief SWV VO Delflanden, september 2018

Jaarverslag 2017

28 mei 2018: Het jaarverslag 2017 en de evaluatie van de programma's zijn vandaag bestuurlijk vastgesteld. In het jaarverslag wordt een verantwoording gegeven over de besteding van de middelen van het samenwerkingsverband over de verschillende programma's. De bijlage van het jaarverslag biedt een overzicht van de behaalde resultaten per programma.

Jaarverslag 2017

Evaluatie van de programma's 2017

Wanneer het niet goed gaat op school

19 maart 2018: De weg vinden wanneer het met je kind niet goed gaat op school. Voor veel ouders/verzorgers is het een doolhof. Om ouders/verzorgers op weg te helpen heeft Ouders & Onderwijs een overzicht gemaakt. In een oogopslag kunt u zien, welke stappen u kunt zetten en bij welke instanties u terecht kunt.

Infographic Ouders & Onderwijs

Ondersteuningsplan 2016-2020

9 september 2016: In het ondersteuningsplan wordt beschreven op welke manier passend onderwijs binnen het SWV VO Delflanden wordt vormgegeven en op welke manier het SWV VO Delflanden samenwerkt met de gemeenten Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp bij het bieden van onderwijs en zorg aan jongeren en gezin.

Ondersteuningsplan 2016 -2020