Welkom

Passend onderwijs gaat over de manier waarop onderwijsondersteuning in het onderwijs aan leerlingen wordt georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt daarbij is dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op grond van medische, fysieke of psychische klachten het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben en op een onderwijsplek zitten die het beste bij hen past. Het kan daarbij gaan om de passende begeleiding op een reguliere school, eventueel met aangepaste lesmaterialen of hulpmiddelen, onderwijs binnen onze bovenschoolse voorziening of om zwaardere vormen van ondersteuning op een school voor speciaal onderwijs.

Op deze website vindt u de afspraken die het SWV VO Delflanden met de partners in onderwijs en zorg heeft gemaakt om zo passend mogelijke ondersteuning te kunnen bieden aan de leerlingen binnen onze scholen.

Nieuws

Jaarverslag 2018

19 juni 2019: Het jaarverslag 2018 is in juni 2019 bestuurlijk vastgesteld. In het jaarverslag wordt verantwoording gegeven over de besteding van de middelen van het samenwerkingsverband.

Jaarverslag 2018

Wanneer het niet goed gaat op school

19 maart 2018: De weg vinden wanneer het met je kind niet goed gaat op school. Voor veel ouders/verzorgers is het een doolhof. Om ouders/verzorgers op weg te helpen heeft Ouders & Onderwijs een overzicht gemaakt. In een oogopslag kunt u zien, welke stappen u kunt zetten en bij welke instanties u terecht kunt.

Infographic Ouders & Onderwijs

Ondersteuningsplan 2016-2020

9 september 2016: In het ondersteuningsplan wordt beschreven op welke manier passend onderwijs binnen het SWV VO Delflanden wordt vormgegeven en op welke manier het SWV VO Delflanden samenwerkt met de gemeenten Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp bij het bieden van onderwijs en zorg aan jongeren en gezin.

Ondersteuningsplan 2016 -2020